Invest TDJ Estate

Invest TDJ Estate

Spółka Invest TDJ Estate Sp. z o.o. powstała w 2011 roku i jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Invest TDJ Estate sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności Invest TDJ Estate jest działalność deweloperska oraz kupno, sprzedaż nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, a także wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i na zlecenie.

KRS: 0000766863  |  NIP: 6452538669  |  REGON: 243396952

side image

Od niemal dziesięciu lat działalność spółek należących do Grupy Kapitałowej Invest TDJ Estate Sp. z o.o skoncentrowana jest na realizacji projektów w zakresie nieruchomości mieszkaniowych. Portfolio inwestora obejmuje głównie obiekty zlokalizowane w Polsce południowej (Katowice, Zabrze). Ponadto Invest TDJ Estate jest pomiotem, który aktywnie pozyskuje z rynku atrakcyjne nieruchomości gruntowe, budując tym samym bank ziemi pozwalający realizować mu ambitne projekty dotyczące szeroko pojętego rynku nieruchomości.

Invest TDJ Estate jest wiarygodnym inwestorem o ugruntowanej pozycji na śląskim rynku nieruchomości mieszkaniowych, prowadzącym projekty typu Standard + i Premium pod szyldem TDJ Estate. Do inwestycji realizowanych w tym sektorze należą: powstające w katowickiej Ligocie Osiedle Franciszkańskie i Franciszkańskie Południe, pobliski Dobrynów, sąsiadująca ze Spodkiem, Strefą Kultury i NOSPR Pierwsza Dzielnica, Bardowskiego 1 na katowickim Osiedlu Witosa czy Zielona Dolina w Zabrzu.

TDJ Estate uruchomiło dotychczas 11 projektów w sektorze mieszkaniowym, komercyjnym i deweloperskim oraz wybudowało i oddało do użytku 83 tys. mkw. powierzchni mieszkalnej. Sprzedano ponad 1660 mieszkań, a kolejne 674 są w budowie.

Zespół

Maciej Wójcik

Prezes zarządu

Maciej Wójcik

Prezes zarządu

Specjalizuje się w branży nieruchomości i odpowiedzialny jest za sektor Estate w Grupie TDJ, z którą związany jest od kwietnia 2011 r. Od września 2012 do grudnia 2018 r. pełnił funkcję prezesa zarządu TDJ Estate Sp. z o.o. Wcześniej, w latach 2007-2010 pracował dla międzynarodowych deweloperskich funduszy inwestycyjnych realizujących projekty mieszkaniowe i biurowe. We wcześniejszych latach pełnił funkcje menadżerskie w wiodących spółkach sektora dystrybucji (Carrefour, Auchan) oraz sektora paliwowego (Amoco). Jest absolwentem podyplomowych studiów w zakresie MBA na Politechnice Krakowskiej prowadzonych we współpracy z Connecticut State University. Ma uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego oraz inne licencje sektora nieruchomości.

Bartłomiej Solik

Wiceprezes zarządu

Bartłomiej Solik

Wiceprezes zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytetu Śląskiego (Wydział Matematyczno – Fizyczno- Chemiczny  oraz Wycena i Gospodarka Nieruchomościami). Ukończył cykl szkoleń CCIM. Od kilkudziesięciu lat związany z rynkiem nieruchomości. Zdobywając cenne doświadczenie zawodowe pracował dla międzynarodowych deweloperów, takich jak Reinhold i Panattoni, a także dla sieci handlowej Decathlon oraz Biura Inwestycji Kapitałowych S.A., specjalizującego się w budowie i wynajmie powierzchni magazynowych i handlowych. Nadzorował procesy inwestycyjne od momentu zakupu gruntu, poprzez etapy projektowe, pozyskiwanie najemców, aż do oddania obiektów do użytkowania. Odpowiadał również za monitorowanie rynku nieruchomości komercyjnych. Od 2013 r. związany z Grupą TDJ. Odpowiada za segment nieruchomości komercyjnych oraz obszar land developing. Nadzoruje między innymi proces budowy i komercjalizacji nowego kompleksu biurowego .KTW powstającego w katowickiej Strefie Kultury.

Robert Rogowski

Wiceprezes zarządu

Robert Rogowski

Wiceprezes zarządu

Jest absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Mechanicznym. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania oraz The Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA).
Od 1998 r. pracuje w obszarze finansów, zarządzania strategicznego i operacyjnego, głównie dla spółek produkcyjnych, notowanych na GPW. Pełnił funkcje zarządcze w firmach: Indykpol S.A. oraz Fabryki Mebli Forte S.A.
Od 2014 roku do czasu przejścia do TDJ zajmował stanowisko dyrektora finansowego w Rolmex S.A., był też wiceprezesem Wine Taste Sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej Indykpol Brand Sp. z o.o.

Obligacje

side image

Spółka Invest TDJ Estate sp. z o.o. wyemitowała w dniu 4 grudnia 2023 roku 3-letnie obligacje serii B
o wartości 122 milionów złotych.

Uchwałą Nr 227/2024 Zarządu Giełdy z 23 lutego 2024 r. obligacje serii B zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

Seria B
Rodzaj emitowanych obligacji Obligacje na okaziciela
Wielkość emisji 122.000 obligacji
Wartość nominalna jednej obligacji 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
Łączna wartość emisji 122.000.000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony złotych 00/100)
Oprocentowanie WIBOR 6M + 4,25% marży
Data emisji 4.12.2023
Termin wykupu 30.12.2026
Zabezpieczenie hipoteki

Świadectwa zgodności

Raporty

KWIECIEŃ 2024
MARZEC 2024
STYCZEŃ 2024
GRUDZIEŃ 2023
LISTOPAD 2023
LISTOPAD 2023
WRZESIEŃ 2023
CZERWIEC 2022